Tiếng việt
Stay Connected:

Commune Transaction Points

Select Province/City
Select Commune
Commune name
Transaction date
Transaction time  to 

TOTAL: 11.903 points

No Commune District Province Transaction date Transaction time
151 Phường Thanh Tuyền TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 14 8h00 – 1 -
152 Xã Tiên Tân TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 13 8h00 – 1 -
153 Xã Tiên Hải TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 9 8h00 – 1 -
154 Xã Liêm Tiết TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 8 8h00 – 1 -
155 Xã Kim Bình TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 12 8h00 – 1 -
156 Xã Liêm Tuyền TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 17 8h00 – 1 -
157 Xã Trịnh Xá TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 11 8h00 – 1 -
158 Xã Đinh Xá TP PHỦ LÝ (HS TỈNH) Hà Nam 11 8h00 – 1 -
159 Đảo Côn Đảo H. ĐẢO CÔN ĐẢO (Từ tháng 7/2013) Bà Rịa-Vũng Tàu 20 8h00 – 1 -
160 Xã Nậm Chua MƯỜNG NHÉ Điện Biên 7 8h00 – 1 -
161 Xã Rạng Đông TUẦN GIÁO Điện Biên 7 8h30 – 1 -
162 Xã Pú Si TUẦN GIÁO Điện Biên 19 10h00 – -
163 Xã Chiềng Đông TUẦN GIÁO Điện Biên 9 8h30 – 1 -
164 Xã Mường Khoong TUẦN GIÁO Điện Biên 8 9h00 – 1 -
165 Xã Nà Tòng TUẦN GIÁO Điện Biên 6 9h00 – 1 -
166 Xã Vàng Đán MƯỜNG NHÉ Điện Biên 9 8h00 – 1 -
167 Xã Nậm Nhừ MƯỜNG NHÉ Điện Biên 11 8h30 – 1 -
168 Xã Nậm Tin MƯỜNG NHÉ Điện Biên 13 8h30 – 1 -
169 Xã Huổi Lếch MƯỜNG NHÉ Điện Biên 21 8h30 – 1 -
170 Xã Huổi Mý MƯỜNG CHÀ Điện Biên 9 8h00 – 1 -
171 Xã Nậm Nèn MƯỜNG CHÀ Điện Biên 9 13h30 – -
172 test KRÔNG ANA Đắk Lắk 12 8h - 12h
173 TTr Long Thành DUYÊN HẢI Trà Vinh 8 8h30 – 1 -
174 Xã Tân Quan HỚN QUẢN (Hoạt động từ 01/4/2013) Bình Phước 17 8h00 – 1 -
175 Phường Đông Thuận TX BÌNH MINH Vĩnh Long 24 8h30 – 1 -
176 Phường Thành Phước TX BÌNH MINH Vĩnh Long 22 8h30 – 1 -
177 Xã Thụy Liễu CẨM KHÊ Phú Thọ 26 8h00 – 1 -
178 Xã Đồng Cam CẨM KHÊ Phú Thọ 26 8h00 – 1 -
179 Xã Yên Dưỡng CẨM KHÊ Phú Thọ 24 8h00 – 1 -
180 Xã Văn Khúc CẨM KHÊ Phú Thọ 24 8h00 – 1 -

Quay lại1...3456789...Tiếp theo

PHOTO ARTICLES

LENDING INTEREST RATE

Poor Households

Lending to poor households 6,6%/year
Lending to poor households in 64 poor districts as stipulated by the Government Resolution No.30a in 2008 3,3%/year

Near Poor Households

Lending to near poor households 7,92%/year

Students

Lending to disadvantaged students 6,6%/year

People in need of loans for job creation

Lending to business establishments owned by war invalids and handicapped persons 3,3%/year
Others...

DEPOSIT INTEREST RATE

Term Deposit Rate
Overnight 3,04%/year
1 week 3,23%/year
2 week 3,5%/year
Others...