TIẾNG VIỆT
Stay Connected:

News & Events

Updated: 2018-02-13 13:51:55

Constantly improve financial service quality for the poor

(VBSP News) The Management Board led by General Director Duong Quyet Thang have just come to observe commune transaction points in some provinces of Hung Yen, Ninh Binh, Bac Giang and Phu Tho.

Ngay đầu giờ sáng của phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trực tiếp kiểm tra hoạt động Tổ giao dịch xã của NHCSXH và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các hộ vay, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Xã Đại Đồng đang có dư nợ tại NHCSXH huyện Văn Lâm là gần 21 tỷ đồng với 932 hộ vay tại 30 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là không có hộ nào có nợ quá hạn

At the beginning of the transaction session in the morning at Dai Dong Commune, Van Lam District (Hung Yen), General Director Duong Quyet Thang directly audited the activities of the commune transaction team and listened to the ideas of customers, the head of the savings and credit group in locality. Dai Dong commune reaches outstanding loan with nearly 21 VND billion serving 932 households borrowers from 30 savings and credit groups. The special thing here is not arising any overdue debt.

All information on financial schemes, policies, loan procedures are publicly disclosed by Hung Yen branch at 161 transaction points at communes, wards and towns (Photo: General Director Duong Quyet Thang and head of the Inspection Committee of Le Ngoc Bao checked the information at Dai Dong Commune Transaction Office)

Những thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn... đã được NHCSXH tỉnh Hưng Yên công khai dân chủ tại 161 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn (Trong ảnh: Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo kiểm tra các thông tin tại Điểm giao dịch xã Đại Đồng)

Deputy General Director Nguyen Van Ly exchanged and listened to ideas of local government and mass organization partners at the transaction point of Yen Nhan commune, Yen Mo district and Tan Thanh commune, Kim Son district respectively (Ninh Binh province).

Tại Điểm giao dịch NHCSXH xã Yên Nhân thuộc huyện Yên Mô và xã Tân Thành thuộc huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý cũng đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

 

In Bac Giang province, Deputy General Director Tran Lan Phuong visited two transaction points at Lan Tra and Tan Tien communes, Tan Yen District respectively. She observed the operation situation of the Commune Transaction Teams and encouraged customer use loans for right purpose and due repayment.

Tại tỉnh Bắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương đã trực tiếp đến hai Điểm giao dịch xã Lan Giới thuộc huyện Tân Yên và xã Quang Tiến thuộc huyện Tân Yên. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc đã kiểm tra hoạt động và nghe tình hình hoạt động của các Tổ giao dịch xã của NHCSXH tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua, đồng thời động viên bà con vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả

In Phu Tho province, Deputy General Director Nguyen Manh Tu checked the operation at transaction points of Vinh Phu Commune, Phu Ninh District; Ben Got Ward and Thanh Mieu in Viet Tri City. He compared the outstanding loans of borrowers in the area.

Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú đã kiểm tra hoạt động tại Điểm giao dịch xã Vĩnh Phú thuộc huyện Phù Ninh và Điểm giao dịch phường Bến Gót, Thanh Miếu thuộc thành phố Việt Trì. Phó Tổng Giám đốc đã đối chiếu dư nợ của hộ vay trên địa bàn

Through the inspection at grassroot level, VBSP leaders evaluated after 15 years of operation VBSP branches in Hung Yen, Ninh Binh, Bac Giang and Phu Tho provinces have made pro-active efforts to deliver financial services to the poor and other disadvantaged groups, contributing to the sustainable poverty reduction and job creation, new rural construction and social security in localities. VBSP leaders encouraged the poor to use the loan effectively and for the right purpose to escape poverty sustainably.

VBSP News

PHOTO ARTICLES

LENDING INTEREST RATE

Poor Households

Lending to poor households 6,6%/year
Lending to poor households in 64 poor districts as stipulated by the Government Resolution No.30a in 2008 3,3%/year

Near Poor Households

Lending to near poor households 7,92%/year

Students

Lending to disadvantaged students 6,6%/year

People in need of loans for job creation

Lending to business establishments owned by war invalids and handicapped persons 3,3%/year
Others...

DEPOSIT INTEREST RATE

Term Deposit Rate
Overnight 3,04%/year
1 week 3,23%/year
2 week 3,5%/year
Others...